Мы перезвоним
Заказать звонок
Санкт-Петербург

+7 (812) 490-74-34

Москва

+7 (495) 660-37-76

Социални медии

Интернет предлага огромно разнообразие от инструменти за намиране на нови клиенти и развитие на бизнеса. Рекламата в интернет се променя толкова бързо, колкото и самата Мрежа. Маркетинговите техники стават по-ефективни, по-точни и по-лесни. Променя се самото понятие реклама, придобивайки нови форми. В днешно време Интернет е на предна линия на промените в цялата система на взаимоотношения между продавача и купувача.

Наши клиенты (всего - более 400 компаний):

Една от най-големите промени, настъпили в Мрежата през последните десет години, е появата и бързото развитие на социалните мрежи. Тези средства за комуникация през XXI век обединяват милиони потребители и откриват изцяло нови възможности за бизнес.

Социалните медии отварят възможности за точен таргетинг на рекламата и подробен анализ на целевата аудитория.

Също така те позволяват да се създаде рекламно съдържание от самите потребители, и дори се представлявя възможност на потребителите да генерират рекламно съдържание.

SMM маркетинг (socialmediamarketing) – това е реклама за Вашия бизнес с помощта на социалните мрежи. Реклама в социалните мрежи може да се прояви директно във формата на таргетирани реклами или в създаването на рекламно съдържание. Последното, на свой ред, може да бъде издадено под формата на общност или група. Социалните медии отварят куратор на възможностите за вирусен маркетинг.

 • Возможност за развитие на бранда

  Независимо от това, какви продукти или услуги ще продавате, социални медии отварят огромни възможности за развитие на марката на Вашата компания. С помощта на социалните мрежи може да формирате в клиентите култура на потребление именно на Вашата продукция. Това ще позволи, от една страна, да се привлекат допълнителни клиенти, а от друга вече съществуващите – в редовни.

 • Коммуникация с клиентите

  В днешния свят обратната връзка с клиентите има първостепенно значение. За сметка на развитието на средстватана комуникация Чрез развитие на средства за комуникация тя се превръща от интересна възможност в необходимо условие за правене на бизнес. Обратната връзка ще ви помогне да опознаете по-добре нуждите на своите клиенти. В същото време, репутацията на Вашата компания значително ще се подобри за сметка на положителни отзиви и самия факт за наличие на диалог с клиента.

 • Възможност за формиране на общественно мнение

  Маркетинг в социалните мрежи дава съвсем нова възможност: можете да направите източник на рекламата самите клиенти. Това отваря широки перспективи за изграждане на ефективни рекламни компании. Можете да формирате мненията на потребителите на мрежата на Вашия продукт, привличайки по този начин нови клиенти.

 • Възможности за мониторинг на социалните медии

  Анализатори на Мрежата, понякога наричат социалните мрежи интернет в миниатюра. Това твърдение е особено вярно по отношение на медиапространството. Чрез анализиране на общественото мнение в социалните мрежи, можете да формирате представа за настоящите тенденции в Мрежата като цяло. Тя предлага огромни възможности за формиране на маркетингова стратегия.

 • Възможност за управление на репутацията

  Социалните медии отварят огромни възможности за създаване на определен имидж на Вашата компания. Можете да си взаимодействате с клиенти както в монологическа форма, създавайки групи и корпоративни профили, така и под формата на диалог. С помощта на различни инструменти за насърчаване в социалните мрежи вие можете включително да коренно да промените репутацията в своята компания.

 • Отлични възможности за извеждане на нов продукт на пазара

  Социалните мрежи са идеални за промо-кампании. С помощта на компетентно представяне можете да формират положително отношение към продукта още преди той да се появи. В същото време, изучавайки реакцията на потенциалните клиенти, може да се направи правилна маркетингова стратегия за нов продукт и да коригирате наговото информационно съпровождение.

 • Възможност за значително увеличаване на популярността на марката

  Социалните медии позволяват в най-кратки срокове да се повиши информираността на потенциалните клиенти за Вашата оферта. Използването на различни инструменти за насърчаване позволява разработване на марката на компанията, а потреблението на продуктите тяхната модернизация. Повишаването на осведомеността за марката насърчава растежа броя на нови клиенти и е мощно предимство в конкурентната борба.

  Социалните медии отварят почти неограничени хоризонти за развитие на Вашия бизнес. Той предлага няколко милионна аудитория, вече структурирана и подредена. Промяна в самата концепция на рекламата дава възможност да се създават медийни продукти, насочени към конкретни потребители и техните положителни отзиви. Още никога Вашите потенциални клиенти не са били толкова близо и на разположение. Пазара на SMM днес остава относително свободен, и бързото му усвояване ще даде на Вашия бизнес огромно конкурентно предимство.

  Насърчаване в социалните медии – е много широко понятие. Затова ние практикуваме цялостен концептуален подход за позициониране на бизнеса в социалните мрежи. С помощта на множество инструменти за търговия, ще се постигне максимална ефективност.

  Популяризиране на сайта в социалните мрежи дава възможност да се съчетаят предимствата на класическата банерна реклама с деликатен подход SMM. Точното определяне на целевата аудитория и гъвкава конфигурация на показванията позволява да се осигури максимална ефективност.

  SMO, SMM промоция дава възможност да се води диалог с клиента. Това не е само възможност да го информира за Вашите оферти. Това е също и начин на живот на целевата аудитория и корекция на маркетинговата политика на компанията като цяло. Създаването на групи в социалните мрежи, публични страници и корпоративни акаунти ви позволява да влезе в контакт с клиента и да осигури максимално добро взаимодействие. Това, от една страна, притокът на нови клиенти, а от друга – позволява формирането на имиджа на компанията и разработване на търговска марка.

  С помощта на SEO, SMM обичайната банер реклама става тънък и гъвкав инструмент, настройващ се автоматично под нуждите на Вашия бизнес. Нашите специалисти извършват анализ на целевата аудитория на Вашия продукт или услуга, след което ние предоставяме най-високата степен на насочване на всяка реклама. И тук става дума не само за това кой може да вижда Вашата реклама. Самия текст на рекламата се изготвя така, че да съответства на целевата група. Това позволява да се търси най-висока ефективност на всяка реклама.

  Сравнително нов, но вече доказал своята ефективност, начин за реклама в социалните медии е вирусния маркетинг. Той предполага създаване на креативен контент, който ще бъде интересен на потребителите, и които те ще искат да споделят. Вие вече не плащате за публикуване на реклама. Потребителите сами разпространяват Вашето търговско предложение по принципа на препоръките.

  Големите компании могат да изведат взаимодействието с потребителите на ново ниво, създавайки созциална мрежа за своите клиенти. В този случай клиентите попадат в общност , вярна на марката и бранду. Обединението на потребителите в подобни структури е способно кардинално да промени отношениетона клиентите към продукта.

  Със сигурност, качествената реклама в социалните медии изисква творчески подход в съчетание с професионализма. За 10 години работа фирмата има натрупан огромен опит за решаване на най-сложните задачи. Ние предлагаме медийни продукти, ефективността на които, ще Ви изненада приятно.
Подсчет стоимости
Или позвоните по телефонам
+7 (812) 490-74-34
+7 (495) 660-37-76